Beleidsplan

Beleidsplan


Doelstelling

Stichting Vluchteling als Naaste heeft ten doel het helpen van vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, bij het creëren van een toekomstperspectief, voor zover daarin niet op andere wijze is of kan worden voorzien en voorts al hetgeen hiermee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om dit te realiseren stelt stichting Vluchteling als Naaste stelt zich ten doel het bieden van rust, veiligheid en eerste levensbehoeften aan vluchtelingen. Het herstellen van geknakt vertrouwen en het bieden van medische, psychische en sociale zorg. De eerste stap is geborgenheid en veiligheid, achting en waardering. Wanneer vluchtelingen zich geborgen en veilig voelen, geacht en gewaardeerd, kunnen volgende stappen worden gezet.

Werkwijze

Stichting Vluchteling als Naaste realiseert de doelstelling door in de regio Helmond de volgende mogelijkheden aan te bieden aan vluchtelingen, die geen beroep kunnen doen op reguliere voorzieningen:

  • - opvang (het bieden van onderdak, het bieden van leefgeld, het bieden van vergoeding van reiskosten noodzakelijk voor procedure of medische zorg)
  • - toegang tot medische voorzieningen
  • - juridische begeleiding en ondersteunende begeleiding in samenwerking met advocaten
  • - overige activiteiten, zoals Nederlandse les, voorbereidende activiteiten voor werk of verblijf in Nederland, begeleiding bij toegang tot maatschappelijke voorzieningen en welzijnsactiviteiten
  • - nazorg aan cliënten die een verblijfsvergunning hebben gekregen, bestaande uit hulp bij huisvesting en financiën, toegang tot medische voorzieningen, juridische begeleiding en overige activiteiten.
  • - begeleiding bij terugkeer van cliënten die terugkeren naar het land van herkomst (contacten herstellen in land van herkomst en inschakeling van diverse instanties).

Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers verricht.

Samenwerking en financiering

Voor de realisatie van haar werk, werkt de stichting intensief samen met een groot aantal organisaties, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Financieel gezien wordt het werk ondersteund door de gemeente Helmond, subsidies van diverse fondsen en particuliere giften.