Doelstelling

Doelstelling


Stichting Vluchteling als Naaste stelt zich ten doel het bieden van rust, veiligheid en eerste levensbehoeften aan vluchtelingen. Het herstellen van geknakt vertrouwen en het bieden van medische, psychische en sociale zorg. De eerste stap is geborgenheid en veiligheid, achting en waardering. Wanneer vluchtelingen zich geborgen en veilig voelen, geacht en gewaardeerd, kunnen volgende stappen gezet worden.