Opvang

Wij kijken niet weg

De stichting is opgericht met het doel opvang en begeleiding te verstrekken aan asielzoekers die:
1. legaal in Nederland verblijven maar door wetstoepassing uit de opvang zijn geplaatst,
2. steun nodig hebben bij het verwerven van aanvang ondersteunende documenten of
3. hebben ingestemd met een begeleide terugkeer naar het land van herkomst.

In Nederland bevinden zich honderden asielzoekers, legaal of illegaal, die geen opvang van de overheid krijgen. Het gaat om mensen van alle leeftijden en gezinnen met kinderen, uit allerlei landen. Voor het overleven in Nederland zijn zij afhankelijk van familie, vrienden en hulporganisaties. Hun situatie heeft te maken met opeenvolgende wetswijzigingen die sinds oktober 1998 van kracht werden.

In de praktijk gaat het daarbij om de volgende groepen:
- Asielzoekers met een herhaalde aanvraag op basis van nieuwe informatie, of van later binnengekomen ondersteunende documenten die bij de eerste aanvraag nog niet beschikbaar waren.

Zij krijgen zowel gedurende de wachttijd tussen het aanmelden en de oproep tot verschijnen bij het Aanmeldcentrum Ter Apel (enkele maanden), als gedurende de gehele daaropvolgende asielprocedure (die enkele jaren kan duren) geen opvang en geen enkele financiële ondersteuning. Toch moeten deze asielzoekers regelmatig advocaten,rechtbanken,vreemdelingenpolitie bezoeken. Zonder financiële ondersteuning door een organisatie als de onze, zouden zij de daaraan verbonden reiskosten niet kunnen bekostigen. Bij het niet verschijnen zouden ze MOB (met onbekende bestemming vertrokken) worden verklaard waarna hun asielprocedure zal worden gestaakt.

- Uitgeprocedeerde asielzoekers, die vrijwillig hebben ingestemd met een begeleide terugkeer en die kortere of langere tijd op reisdocumenten wachten.

Asiel zoekenden van een andere categorie, met een dossier dat uitzicht biedt op een kansrijke procedure, komen ook in aanmerking voor onze opvang en begeleiding. Van alle cliënten wordt verwacht dat zij actief aan de voortgang van hun procedure meewerken; het is niet onze bedoeling langdurige afhankelijkheid te scheppen.

Ik wil graag meer informatie over het opvangen van vluchtelingen